BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o obowiązkowych i osiągniętych przez Gminę Pisz poziomach recyklingu

przygotowaniu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczeniu masy odpadów ulegających biodegradacji za 2013 rok

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Wymagany poziom1

Osiągnięty poziom

 ≥ 12 %

11,9 %

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Wymagany poziom1

Osiągnięty poziom

 ≥ 36 %

100 %

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Wymagany poziom2

Osiągnięty poziom

 ≤ 50 %

40,1 %

 

  1. Zgodnie z tabelą nr 1 zamieszczoną w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. poz. 645).
  2. Zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. poz. 676).
Data powstania: piątek, 1 sie 2014 09:00
Data opublikowania: piątek, 1 sie 2014 14:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 gru 2019 13:20
Opublikował(a): Monika Tykocka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2110 razy