BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Pisz

Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 28 sierpnia 2013 r. została zawarta kolejna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pisz. Umowę zawarto z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu,  przy ul. Olsztyńskiej 3.

W związku z tym właściciele nieruchomości mogą zaopatrywać się odpłatnie w worki również w powyższym przedsiębiorstwie. ZUK Sp. z o.o. umożliwi również zarządcom nieruchomości zaopatrywanie się w pojemniki i kontenery do odpadów gromadzonych jako zmieszane i tzw. „dzwonów” przeznaczonych do odpadów gromadzonych selektywnie.

Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych przez ZUK Sp. z o.o. z terenu Gminy Pisz jest przedsiębiorstwo Skup Sprzedaż Opakowań Wtórnych „DBAJ”, ul. Spółdzielcza 3, 12-140 Świętajno.

Data powstania: wtorek, 10 wrz 2013 14:40
Data opublikowania: wtorek, 10 wrz 2013 15:54
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 paź 2015 12:41
Opublikował(a): Monika Tykocka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2121 razy