BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienie do korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, iż zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Ponadto zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), w związku z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do skorygowanej deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 10 wrz 2013 09:33
Data opublikowania: wtorek, 10 wrz 2013 15:55
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 paź 2015 15:47
Opublikował(a): Monika Tykocka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 9160 razy