BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zgodnie z uchwałą Nr XXXI/399/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta i Gminy Pisz

 

Rodzaj odpadu

Nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej na terenie miasta Pisz

Nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej
(wielolokalowej) na terenie miasta Pisz

Nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej
(wielolokalowej) poza obszarem miasta Pisz

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie miasta Pisz

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne poza obszarem miasta Pisz

Odpady zmieszane

Jeden raz w tygodniu

Co najmniej dwa razy w tygodniu

Trzy razy w miesiącu

Jeden raz w tygodniu

Trzy razy w miesiącu

Odpady zbierane selektywnie (papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, op. wielomateriałowe)

Co dwa tygodnie

Co dwa tygodnie

Co dwa tygodnie

Co dwa tygodnie

Co dwa tygodnie

Odpady ulegające biodegradacji

Co tydzień

Co tydzień

Co tydzień

Co tydzień

Co tydzień

Pozostałe odpady zbierane selektywnie

Co kwartał

Co kwartał

Co kwartał

Co kwartał

Co kwartał

Rodzaj odpadu

Nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej na terenie miasta Pisz

Nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej
(wielolokalowej) na terenie miasta Pisz

Nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej
(wielolokalowej) poza obszarem miasta Pisz

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie miasta Pisz

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne poza obszarem miasta Pisz

Odpady zmieszane

Jeden raz w tygodniu

Co najmniej dwa razy w tygodniu

Trzy razy w miesiącu

Jeden raz w tygodniu

Trzy razy w miesiącu

Odpady zbierane selektywnie (papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, op. wielomateriałowe)

Co dwa tygodnie

Co dwa tygodnie

Co dwa tygodnie

Co dwa tygodnie

Co dwa tygodnie

Odpady ulegające biodegradacji

Co tydzień

Co tydzień

Co tydzień

Co tydzień

Co tydzień

Pozostałe odpady zbierane selektywnie

Co kwartał

Co kwartał

Co kwartał

Co kwartał

Co kwartał

 

Niezależnie od wyżej określonej częstotliwości opróżniania koszty, zarządzający danym obszarem mają obowiązek niedopuścić do przepełnienia koszy i wysypywania odpadów na ziemię.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 10 maj 2013 10:10
Data opublikowania: piątek, 10 maj 2013 16:05
Data przejścia do archiwum: wtorek, 25 wrz 2018 13:34
Opublikował(a): Lech Szumowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2885 razy