BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Interpelacja złożona przez radnego Karola Święconka

poniedziałek, 31 maj 2021 10:21
w sprawie przebudowy drogi powiatowej w Piszu przy ul. Lipowej

Interpelacja złożona przez radnego Karola Święconka

poniedziałek, 31 maj 2021 10:08
w sprawie budowy oświetlenia przy ul. Lipowej (od ul. 1 Maja do ul. Kwiatowej)

Zapytanie złożone przez radnego Karola Święconka

czwartek, 9 kwi 2020 08:50
w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych

Interpelacja złożona przez radnego Karola Święconka

poniedziałek, 9 mar 2020 09:16
w sprawie przejęcia drogi leśnej łączącej drogę powiatową z drogą gminną do osiedla Łupki

Interpelacja złożona przez radnego Karola Święconka

piątek, 29 lis 2019 11:41
ponowna interpelacja w sprawie wymiany opraw oświetleniowych

Interpelacja złożona przez radnego Karola Święconka

czwartek, 31 paź 2019 11:07
w sprawie modernizacji sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Piszu

Interpelacja złożona przez radnego Karola Święconka

czwartek, 31 paź 2019 11:03
w sprawie modernizacji dróg gminnych znajdujących się w sąsiedztwie ulicy Warmińskiej w Piszu

Interpelacja złożona przez radnego Karola Święconka

poniedziałek, 30 wrz 2019 12:49
w sprawie budowy przyłącza wodociągowego we wsi Pogobie Średnie

Interpelacja złożona przez radnego Karola Świeconka

poniedziałek, 29 kwi 2019 07:54
w sprawie podjęcia działań na rzecz utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego

Interpelacja złożona przez radnego Karola Świeconka

poniedziałek, 25 mar 2019 12:02
w sprawie wymiany żarówek i opraw wzdłuż ul.D.W. Klementowskiego na energooszczędne oświetlenie LED

Interpelacja złożona przez radnego Karola Święconka

piątek, 1 lut 2019 08:26
w sprawie finansowania sportu

Zapytanie radnego Karola Święconka

poniedziałek, 21 sty 2019 08:08
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej