BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie złożone przez radnego Dariusza Olendra

poniedziałek, 12 lut 2024 13:00
w sprawie kosztów poniesionych na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Pisz

Zapytanie złożone przez radnego Dariusza Olendra

poniedziałek, 12 lut 2024 12:57
w sprawie zawartych umów najmu, dzierżawy i użyczenia mienia gminnego przez organizacje pozarządowe w mieście i gminie Pisz

Interpelacja złożona przez radnego Dariusza Olendra

poniedziałek, 12 lut 2024 12:55
w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej przy ulicy Zatorowej w Piszu

Interpelacja złożona przez radnego Dariusza Olendra

poniedziałek, 12 lut 2024 12:54
w sprawie modernizacji drogi gminnej na nowym osiedlu za mostem w miejscowości Jeglin

Interpelacja złożona przez radnego Dariusza Olendra

poniedziałek, 12 lut 2024 12:50
w sprawie oznaczenia przystanku "na żądanie" w miejscowości Karwik

Interpelacja złożona przez radnego Dariusza Olendra

poniedziałek, 12 lut 2024 12:48
w sprawie modernizacji II etapu drogi w miejscowości Trzonki

Interpelacja złożona przez radnego Dariusza Olendra

poniedziałek, 12 lut 2024 12:45
w sprawie oświetlenia mostu, przejścia dla pieszych, montażu fotoradaru i budowy chodnika wzdłuż mostu w miejscowości Jeglin

Interpelacja złożona przez radnego Dariusza Olendra

poniedziałek, 4 wrz 2023 13:47
w sprawie połączeń autobusowych na linii Pisz-Orzysz

Interpelacja złożona przez radnego Dariusza Olendra

poniedziałek, 4 wrz 2023 13:44
w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach; Pilchy, Rostki, Łysonie, Kociołku Szlacheckim i Kwiku

Zapytanie złożone przez radnego Dariusza Olendra

poniedziałek, 3 paź 2022 12:26
w sprawie wyznaczenia drogi i budowy dojazdu do boiska sportowego oraz placu zabaw w miejscowości Jeglin

Interpelacja złożona przez radnego Dariusza Olendra

poniedziałek, 3 paź 2022 12:20
w sprawie wznowienia granic dróg w miejscowości Karwik

Interpelacja złożona przez radnego Dariusza Olendra

czwartek, 31 mar 2022 13:56
w sprawie wznowienia granic drogi

Interpelacja złożona przez radnego Dariusza Olendra

piątek, 29 paź 2021 11:18
w sprawie montażu znaków A-7, B-20 i B-18 na drodze gminnej w miejscowości Karwik

Interpelacja złożona przez radnego Dariusza Olendra

czwartek, 29 kwi 2021 13:50
w sprawie remontu schodów zejściowych na plac zabaw z chodnika przy drodze krajowej nr 63

Zapytanie złożone przez radnego Dariusza Olendra

czwartek, 25 lut 2021 14:43
w sprawie podania wysokości w jakiej został wykorzystany fundusz sołecki w rozbiciu na poszczególne sołectwa w 2020 r. i jaka kwota została zwrócona z budżetu państwa w ramach dotacji do funduszu sołeckiego

Interpelacja złożona przez radnego Dariusza Olendra

czwartek, 25 lut 2021 14:40
w sprawie zalegalizowania miejsca, które mieszkańcy wykorzystują jako przystanek autobusowy oraz usadowienia tam wiaty przystankowej

Interpelacja złożona przez radnego Dariusza Olendra

piątek, 30 paź 2020 15:00
w sprawie rozbudowy sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Karwik

Interpelacja złożona przez radnego Dariusza Olendra

piątek, 18 wrz 2020 10:12
w sprawie wyznaczenia drogi i budowy dojazdu do boiska sportowego oraz placu zabaw we wsi Jeglin

Interpelacja złożona przez radnego Dariusza Olendra

wtorek, 15 wrz 2020 09:09
w sprawie doświetlenia przejścia dla pieszych w obrębie przystanku autobusowego przy drodze krajowej nr 63 oraz mostu w ciągu drogi krajowej nr 63 i budowy chodnika dla pieszych wzdłuż mostu łączącego obie części wsi Jeglin

Interpelacja złożona przez radnego Dariusza Olendra

piątek, 29 maj 2020 13:42
w sprawie doświetlenia przejścia dla pieszych w obrębie przystanku autobusowego w miejscowości Jeglin

Zapytanie złożone przez radnego Dariusza Olendra

poniedziałek, 3 lut 2020 12:33
w sprawie świadczenia usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i Gminie Pisz

Zapytanie złożone przez radnego Dariusza Olendra

poniedziałek, 3 lut 2020 12:31
w sprawie podjęcia działań zmierzających do naprawy oświetlenia ulicznego we wsi Karwik

Interpelacja złożona przez radnego Dariusza Olendra

poniedziałek, 3 lut 2020 12:22
w sprawie: - wysokości przekazanych dywidend przez spółki miejskie Gminie Pisz w latach 2015-2020, - czy spółki gminne zaciągały zobowiązania finansowe w latach 2015-2020?

Interpelacja złożona przez radnego Dariusza Olendra

piątek, 29 lis 2019 12:40
w sprawie "Przebudowy umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i kładki pieszej pod mostem kolejowym"

Interpelacja złożona przez radnego Dariusza Olendra

piątek, 29 lis 2019 12:04
w sprawie ogłoszonego przetargu na utrzymanie dróg, chodników i zatok autobusowych w sezonie zimowym 2019/2020 na terenie miasta i gminy Pisz

Interpelacja złożona przez radnego Dariusza Olendra

poniedziałek, 29 kwi 2019 07:59
w sprawie podwyższenia diety sołtysów oraz rekompensaty za roznoszenie nakazów płatniczych podatku od nieruchomości

Zapytanie złożone przez radnego Dariusza Olendra

poniedziałek, 25 mar 2019 12:43
w sprawie ogrzewania wiejskich świetlic

Zapytanie złożone przez radnego Dariusza Olendra

poniedziałek, 25 mar 2019 12:38
w sprawie braku budowy siłowni zewnętrznych na terenie wiejskim

Zapytanie złożone przez radnego Dariusza Olendra

poniedziałek, 25 mar 2019 12:19
w sprawie częstotliwości wywozu nieczystości stałych z terenów wiejskich i z terenu miasta

Zapytanie radnego Dariusza Olendra

czwartek, 24 sty 2019 12:40
w sprawie utrzymania świetlic wiejskich w latach 2015-2018

Zapytanie radnego Dariusza Olendra

czwartek, 24 sty 2019 12:37
w sprawie utrzymania dróg, chodników i zatok autobusowych w sezonie zimowym 2018/2019