BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXII/318/2001 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 23 sierpnia 2001 r.
w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U Nr 13 poz.74 z 1996r. z późniejszymi zmianami/, oraz art.13 ust.l. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.543/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości jak niżej:
- działka nr 1158 o pow. 53 m2, położona w Piszu przy ul. Konopnickiej, na powiększenie działki nr 1022/1,
- działka nr 99 o pow. 573 m2, położona w obrębie Maldanin gm. Pisz.
- działka nr 32/7 o pow. 144 m2, położona w obrębie Wiartel gm. Pisz.
- działka 81/8 o pow. 325 m2, położona w Piszu przy ul. Orzyskiej.
- część działki nr 1442/26 o pow. ok. 95 m2, położona w Piszu przy ul. Wojska Polskiego.
- działka nr 1119 o pow. 3150 m2, położona w Piszu przy ul. Warszawskiej.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 10:52
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1770 razy