BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXVIII/271/2001 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 29 marca 2001 roku
w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U. Nr 13 póz.74 z 1996r. z późniejszymi zmianami/ , oraz art.13 ust. l. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.543/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku Nr l do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta w Piszu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr l
do Uchwały Nr XXVIII/271/2001
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 marca 2001 roku


WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1. działka nr 321/6 o pow. 29 m2 położona w Piszu przy ul. Klementowskiego,
2. działka nr 326/1 o pow. 848 m2 położna w Piszu przy ul. Wojska Polskiego,
3. działka nr 331/11 o pow. 340 m2 położona w Piszu przy ul. Wojska Polskiego,
4. działka nr 331/12 o pow. 152 m2 położona w Piszu przy ul. Wojska Polskiego,
5. działka nr 326/7 o pow. 169 m2 położona w Piszu przy ul. Wojska Polskiego,
6. działka nr 415/3 o pow. 484 m2 położona w Piszu przy ul. Wojska Polskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 10:44
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1825 razy