BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

13 EDYCJA KONKURSU MINISTRA ŚRODOWISKA „LIDER POLSKIEJ EKOLOGII”.

Dnia 2 sierpnia 2010 roku rozpoczęła się 13 edycja Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”. Konkurs jest organizowany od 1996 roku i promuje działania przyjazne dla środowiska służące ograniczeniu zmian klimatu, bezpiecznemu i efektywnemu gospodarowaniu odpadami, zmniejszeniu hałasu, zachowaniu ładu przestrzennego, ochronie gleb, oszczędzaniu surowców i energii, ochronie różnorodności biologicznej, nowoczesnej edukacji dla zrównoważonego rozwoju, przyczyniając się do podnoszenia świadomości społecznej i kształtowania pozytywnych zachowań zarówno indywidualnych jak i grupowych. Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach: przedsiębiorstwo, wyrób, jednostka samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia i fundacje. Nad przebiegiem Konkursu czuwa powołana przez Ministra Środowiska Rada Programowa ,do której desygnowani są przedstawiciele jednostek planujących, wdrażających, kontrolujących, koordynujących i promujących działania zmierzające do zrównoważonego rozwoju naszego kraju. Podstawowymi kryteriami oceny przedsięwzięć realizowanych przez jednostki ubiegające się o tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” są wysoki efekt ekologiczny i efektywność ekonomiczna oraz efekt społeczny. Dodatkowo oceniane są zarządzanie środowiskiem, działania w zakresie edukacji ekologicznej, współpraca ze społeczeństwem, czy też podnoszenie kwalifikacji pracowników z zakresu ochrony środowiska. Sekretariat Konkursu „Lider Polskiej Ekologii” Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice tel. 32 254 60 31 w. 136, 280, faks 32 254 17 17 e-mail: lider@ietu.katowice.pl www.liderpolskiejekologii.pl. Termin składania wniosków konkursowych upływa 31.10.2010 r.
Data powstania: środa, 15 wrz 2010 14:43
Data opublikowania: środa, 15 wrz 2010 16:04
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 lis 2010 11:21
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1919 razy