BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych

Urząd Miejski w Piszu informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/08 Burmistrza Pisza z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad i warunków dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie miasta i gminy Pisz w roku 2008, osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych.
Dofinansowaniu będą podlegały koszty związane z likwidacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub usunięciu pokrycia dachowego, elewacji lub innych elementów budowlanych, obejmujące:
a)demontaż elementów zawierających azbest,
b)transport odpadów z miejsca wytworzenia do miejsca unieszkodliwiania,
c)unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadów na składowisku posiadającym stosowne zezwolenie.
Wysokość dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , o którym mowa wyżej, wynosić będzie:
a)dla osób fizycznych - 30 % poniesionych kosztów (brutto), nie więcej niż 2.500 zł (brutto) na jednego właściciela zasobu mieszkaniowego zwanego dalej „Wnioskodawcą”,
b)dla wspólnot mieszkaniowych – 20% poniesionych kosztów (brutto), nie więcej niż 2.500 zł (brutto) na jednego Wnioskodawcę,
c)dla spółdzielni mieszkaniowych – 20% poniesionych kosztów (brutto), nie więcej niż 2.500 zł (brutto) na jednego Wnioskodawcę.
W przypadku uzyskania kredytu przez Gminę Pisz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie będzie istniała możliwość zwiększenia dofinansowania do 60 % kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych.
Dofinansowanie będzie przyznawane według kolejności wpływających wniosków spełniających wymogi formalne do wyczerpania posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na rok 2008.
Wnioski o dofinansowanie do usuwania azbestu należy składać do 30 kwietnia 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Piszu.
Regulamin ustalający procedurę udzielania pomocy w usuwaniu wyrobów zawierających azbest ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w załączeniu.
Data powstania: środa, 5 mar 2008 12:32
Data opublikowania: poniedziałek, 17 mar 2008 15:52
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 maj 2008 09:43
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2313 razy