BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie rozpoczął prace planistyczne zmierzające do opracowania planów gospodarowania wodami dla każdego obszaru dorzecza wraz z zestawieniem niezbędnych działań w celu osiągnięcia dobrej jakości wód do roku 2015.
Zapewnienie realizacji powyższego celu wymaga aktywnego włączenia się społeczeństwa do procesu podejmowania decyzji związanych z gospodarowaniem wodami. W związku z tym na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej zostały udostępnione dokumenty opracowane w trakcie tworzenia planu.
Konsultacjom społecznym zostały poddane:
• Harmonogram i program prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań - w okresie 22.12.2006 - 22.06.2007 r.
• Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej określonych na obszarze danego dorzecza - w okresie 22.12.2007 - 22.06.2008 r.
• Projekty planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy - w okresie 22.12.2008 - 22.06.2009 r

Uprzejmie informuję, że od dnia 22 grudnia 2006 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie rozpoczął pierwszą turę konsultacji społecznych związanych z "Harmonogramem i programem prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań".
Zachęcam do zapoznania się ze stroną internetową www.rzgw.warszawa. na której mogą Państwo znaleźć materiały informacyjne dot. harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań,

Opinie oraz uwagi dotyczące powyższych spraw można zgłaszać na adres dyrektywa@rzgw.warszawa.pl
Data powstania: czwartek, 24 maj 2007 12:51
Data opublikowania: piątek, 25 maj 2007 11:33
Data przejścia do archiwum: sobota, 23 cze 2007 22:15
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2451 razy