BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Kwiatowa,
-Numer działki – część 506/4,
-Numer KW – 13024,
-Powierzchnia nieruchomości - 10 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia pod kioskiem z prasą,
-Wysokość czynszu za cały okres dzierżawy– 1.150,00 zł. oraz 22 % podatku VAT .

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia do dnia 31 grudnia 2006 r. w drodze bezprzetargowej, w przypadku rozpoczęcia realizacji inwestycji budowlanej, wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania.
2.W/w nieruchomość według ustaleń studium stanowi teren zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów przemysłowo - składowych i handlowych, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2006 r. na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 28 grudnia 2005 r. do dnia 18 stycznia 2006 r.
Data powstania: czwartek, 29 gru 2005 14:57
Data opublikowania: piątek, 30 gru 2005 10:17
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 sty 2006 07:39
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1695 razy