BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Warszawska,
-Numer działki - część 483
-Numer KW - 12764
-Powierzchnia nieruchomości – 1 m2,
-Opis nieruchomości - teren na ustawienie reklamy.
-Wysokość czynszu za cały okres dzierżawy– 300 zł + VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia do dnia 31 grudnia 2006 r. w drodze bezprzetargowej, w przypadku rozpoczęcia realizacji inwestycji budowlanej, wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
2.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi teren zieleni nieuporządkowanej, położona jest w obszarze gdzie brak jest planu miejscowego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2006 roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO PB S.A. O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 28 grudnia 2005 roku do dnia 18 stycznia 2006 roku.
Data powstania: wtorek, 27 gru 2005 14:33
Data opublikowania: wtorek, 27 gru 2005 14:58
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 sty 2006 07:39
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1736 razy