BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Staszica,
-Numer działki –część 122,
-Numer KW – 13027,
-Powierzchnia nieruchomości – 9950 m2,
-Opis nieruchomości-teren rekreacyjny,
-Wysokość czynszu za cały okres dzierżawy - 200 zł. oraz 22% podatku VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej do dnia 31 grudnia 2006 r. w przypadku zmiany przeznaczenia gruntu na cele inne niż wskazane w umowie, wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy.
2.W/w nieruchomość według ustaleń studium stanowi teren użytków rolnych, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2006 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 21 grudnia 2005 r. do dnia 11 stycznia 2006 r.
Data powstania: środa, 21 gru 2005 08:32
Data opublikowania: środa, 21 gru 2005 11:56
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 sty 2006 08:04
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1683 razy