BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz
W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późniejszymi zmianami /

- Położenie nieruchomości - Rostki , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
z przeznaczeniem na cele rolne
- Numer działki - 134
- Powierzchnia działki - 6.900m2
- Numer KW - 13711
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego (brutto) - 138,-zł


1.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres jednego roku
w drodze bezprzetargowej
2. Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego .Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania - działka może być zabudowana zagrodą rolniczą .
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do dnia
30 września 2006r. roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu
Nr 54-1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O)Pisz .
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
13 grudnia 2005r. do dnia 02 stycznia 2006r.
Data powstania: wtorek, 13 gru 2005 14:18
Data opublikowania: wtorek, 13 gru 2005 15:02
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 sty 2006 10:28
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1693 razy