BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz


W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz , przeznaczonych do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późniejszymi zmianami /


I.Położenie nieruchomości - Uściany , gmina Pisz.
-Opis nieruchomości - teren przeznaczony do użytkowania
jako teren działki siedliskowej
-Numer geodezyjny nieruchomości - 73/4
-Powierzchnia nieruchomości - 1.500m2.
-Numer KW - 13515
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 150,-zł + 22% VAT

II.Położenie nieruchomości - Uściany , gmina Pisz.
-Opis nieruchomości - teren przeznaczony do użytkowania
jako działka rolna
-Numer geodezyjny nieruchomości - 73/5
-Powierzchnia nieruchomości - 3.100m2.
-Numer KW - 13515
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego (brutto) - 62,-zł.


1.Nieruchomości przeznaczone są do wydzierżawienia na okres dwóch lat
w drodze bezprzetargowej .
2. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stosownie do ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Uściany zatwierdzonym Uchwałą
Nr XIX/219/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 stycznia 2004r.
położone są w obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej .
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia
30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu
Nr 54-1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O)Pisz .
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek czynszu poczynając
od 1 stycznia roku następnego
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
10 grudnia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.
Data powstania: piątek, 9 gru 2005 15:05
Data opublikowania: poniedziałek, 12 gru 2005 11:10
Data przejścia do archiwum: niedziela, 1 sty 2006 19:21
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1797 razy