BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz
W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późniejszymi zmianami /

Położenie nieruchomości - Maldanin , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym
o pow.użytkowej 31,20m2 i budynkiem gospodarczym
(stodoła) o pow.użytkowej 53,60m2
- Numer działki - 19
- Powierzchnia działki - 1261m2
- Numer KW - 10835
- Miesięczna wysokość czynszu dzierżawnego - 70,-zł + 22% VAT


1.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres trzech lat
w drodze bezprzetargowej
2. Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego .Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania - teren istniejącej zabudowy zagrodowej .
3.Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do dnia
10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Piszu
Nr 54-1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O)Pisz .
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
06 grudnia 2005r. do dnia 27 grudnia 2005r.
Data powstania: piątek, 9 gru 2005 12:08
Data opublikowania: piątek, 9 gru 2005 13:29
Data przejścia do archiwum: środa, 28 gru 2005 07:42
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1975 razy