BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz
W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2004r. Nr 261 ,poz.2603 /.

- Położenie nieruchomości - Maldanin , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
na cele rolne (Ł-IV-0,1389ha,Ł-V-2,2056ha, W-0,088ha
- Numer działki - 177
- Powierzchnia działki - 2,4325ha
- Numer KW - 13234
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego (brutto) - 500,-zł.

1.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres trzech lat
w drodze bezprzetargowej.
2.Wydzierżawiana nieruchomość położona jest w obszarze gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego . Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania - teren użytków rolnych .
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego
roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 02020006 0277
w PKO BP S.A. O)Pisz .
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek ,
poczynając od 1 stycznia roku następnego.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
07 grudnia 2005r. do dnia 28 grudnia 2005r.
Data powstania: środa, 7 gru 2005 15:00
Data opublikowania: środa, 7 gru 2005 15:46
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 gru 2005 08:16
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1765 razy