BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. 1 Maja,
-Numer działki – część 400/3,
-Numer KW – 14225,
-Powierzchnia nieruchomości - 10 m2,
- Przeznaczenie według ustaleń studium – zabudowa wielorodzinna z usługami,
-Roczna wysokość czynszu– 1.150,00 zł. oraz 22 % podatku VAT,

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Armii Krajowej,
-Numer działki – część 378,
-Numer KW – 12877,
-Powierzchnia nieruchomości - 10 m2,
- Przeznaczenie według ustaleń studium – zabudowa wielofunkcyjna,
-Roczna wysokość czynszu– 1.150,00 zł. oraz 22 % podatku VAT,

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Dworcowa,
-Numer działki – część 352/4,
-Numer KW – 12877,
-Powierzchnia nieruchomości - 10 m2,
- Przeznaczenie według ustaleń studium – zabudowa wielofunkcyjna,
-Roczna wysokość czynszu– 1.150,00 zł. oraz 22 % podatku VAT,

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wyzwolenia,
-Numer działki – część 424/14,
-Numer KW – 12877,
-Powierzchnia nieruchomości - 14 m2,
- Przeznaczenie według ustaleń studium – zabudowa wielorodzinna,
-Roczna wysokość czynszu– 1.610,00 zł. oraz 22 % podatku VAT,

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Klementowskiego,
-Numer działki – część 439/1,
-Numer KW – 14233,
-Powierzchnia nieruchomości - 10 m2,
- Przeznaczenie według ustaleń studium – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
-Roczna wysokość czynszu– 1.150,00 zł. oraz 22 % podatku VAT,

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Kopernika,
-Numer działki – część 387/18,
-Numer KW – 12877,
-Powierzchnia nieruchomości - 10 m2,
- Przeznaczenie według ustaleń studium – zieleń miejska i pawilony handlowe,
-Roczna wysokość czynszu– 1.150,00 zł. oraz 22 % podatku VAT,


-Opis nieruchomości-tereny do wydzierżawienia pod kioskami z prasą typu „Pojezierze”,


1.Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 2 lat.
2.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz.
3.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 6 grudnia 2005 r. do dnia 27 grudnia 2005 r.
Data powstania: wtorek, 6 gru 2005 09:11
Data opublikowania: wtorek, 6 gru 2005 10:36
Data przejścia do archiwum: środa, 28 gru 2005 07:42
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1822 razy