BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz
W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2004r. Nr 261 ,poz.2603 z późn. zm./

- Położenie nieruchomości - Pilchy , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do zagospodarowania bez prawa
wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych oraz
ogrodzenia z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu
jeziora
- Numer działki - część 142/9
- Powierzchnia działki - 1.800 m2,
- Numer KW - 13707
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 360,-zł + 22% VAT ,


1.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 31.12.2007r .
2.Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania teren położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu
Puszczy i Jezior Piskich..
3. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej .
4. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września
każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr
54-10204753-0000-0202-0006-0277 w PKO BP S.A. O)Pisz .
5.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek ,
poczynając od 1 stycznia roku następnego.
6.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
06 grudnia 2005r. do dnia 27 grudnia 2005r.
Data powstania: poniedziałek, 5 gru 2005 14:34
Data opublikowania: poniedziałek, 5 gru 2005 16:14
Data przejścia do archiwum: środa, 28 gru 2005 07:42
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1709 razy