BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WykazW Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2004r. Nr 261 ,poz.2603 z późn. zm./

- Położenie nieruchomości - Kwik , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do zagospodarowania bez prawa
wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych z
zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora
/Ps-V-1.400m2/
- Numer działki - 166/2
- Powierzchnia działki - 1.400 m2,
- Numer KW - 13682
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 400,-zł + 22% VAT


1.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres trzech lat.
2.Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania działka położona jest w obszarze przeznaczonym pod boisko
i zieleń .
3. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej .
4. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września
każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu
Nr 54-1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O)Pisz .
5.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek czynszu ,
poczynając od 1 stycznia roku następnego.
6.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
06 grudnia 2005r. do dnia 27 grudnia 2005r.
Data powstania: poniedziałek, 5 gru 2005 12:44
Data opublikowania: poniedziałek, 5 gru 2005 14:29
Data przejścia do archiwum: środa, 28 gru 2005 07:42
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1845 razy