BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze przetargu położona w obrębie Stare Guty, gmina Pisz.W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2004r. Nr 261 ,poz.2603 z późniejszymi zmianami /.

- Położenie nieruchomości - Stare Guty , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
na cele rolne /R-IVa-3.300m2, R-V-1.500m2/
- Numer działki - 229/2
- Powierzchnia działki - 4.800 m2
- Numer KW - 16504
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego (brutto) - 96,-zł.

1.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do dnia 31.12.2006r.
w drodze przetargu .
2.Wydzierżawiana nieruchomość położona jest w obszarze gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego . Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania - teren użytków rolnych .
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do dnia 30 września 2006r.
roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 02020006 0277
w PKO BP S.A. O)Pisz .
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
29 listopada 2005r. do dnia 19 grudnia 2005r.
Data powstania: środa, 30 lis 2005 11:51
Data opublikowania: środa, 30 lis 2005 15:45
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 gru 2005 12:32
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1632 razy