BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja

Pisz, dnia 18.11.2005 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU
INFORMUJE, ŻE XLII- ga SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 LISTOPADA 2005 ROKU / PONIEDZIAŁEK / O GODZINIE 10- tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

PORZĄDEK OBRAD :
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XXXIX/05, XL/05 i XLI/05 z obrad Sesji.
4. Informacja Burmistrza Pisza.
5. Zapytania i wnioski sołtysów.
6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz, stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, położonych na terenie gminy Pisz.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz,
stanowiących własność Gminy Pisz.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia służebnością gruntową działki stanowiącej własność Gminy Pisz.
14. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz na prawo własności nieruchomości będących własnością osób fizycznych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zdory nad Jeziorem Seksty.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części, wsi Zdory nad Jeziorem Seksty.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru na rok 2006.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2006.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na rok 2006.
20. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Pisza.
21. Interpelacje i zapytania radnych.
22. Odpowiedzi na zapytania radnych.
23 Wolne wnioski i informacje.
24. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Data powstania: piątek, 18 lis 2005 16:00
Data opublikowania: poniedziałek, 21 lis 2005 10:39
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 lis 2005 16:21
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2082 razy