BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

"Zabrakło na wypłaty" - wyjaśnienie i nawiązanie do art. z Gazety Piskiej z dn. 28.10-03.11.2005)

Dotychczas nieopublikowane
Wobec pojawienia się w Gazecie Piskiej artykułu pt.: „Zabrakło na wypłaty” (wydanie z dn. 28 paźdz. - 3 list. 2005r.) prosimy o zamieszczenie w Gazecie następującego wyjaśnienia:

Burmistrz Pisza, na spotkaniu roboczym z Radą Pedagogiczną Gimnazjum nr 1, które odbyło się w piątek, 28. października 2005 r. zapewnił, iż pieniądze na wypłaty dla nauczycieli do końca roku zostały zabezpieczone w budżecie gminy.
O wyczerpaniu funduszy (także na honoraria dla nauczycieli) w budżecie szkoły burmistrz został poinformowany przez dyrektora placówki w dniu 17. paździenika 2005r., czyli na dwa tygodnie przed planowaną wypłatą.
Zgodnie z procedurami, o niewystarczających środkach w placówkach oświatowych, Gmina powinna być informowana w połowie roku, kiedy to jednostki oświatowe składają rozliczenia półroczne. W takich sprawozdaniach należy podać wysokość przewidywanego deficytu. Jedynym dokumentem, stwierdzającym braki finansowe, jaki burmistrz otrzymał od dyrekcji szkoły, jest powiadomienie o braku środków na wypłatę z dnia 17. paździenika 2005r. Dyscyplina finansowa obowiązuje każdy budżet – tak gminny, jaki i szkolny. Znalezienie dodatkowych środków i przesunięcie ich z jednego budżetu do drugiego nie jest sprawą łatwą, i powinno być załatwiane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dlatego tę sytuację należy traktować jako awaryjną.
W Gimnazjum nr 1 dobiega końca kontrola wewnętrzna. Dopiero po jej zakończeniu będzie można ostatecznie określić przyczyny zaistniałej sytuacji.

Rocznie na oświatę w Gminie Pisz wydaje się ok. 18,5 mln złotych, z czego 10,5 mln złotych placówki oświatowe otrzymują z subwencji, ok. 6 mln dokładanych jest z budżetu gminy, a ponad 2 mln złotych stanowią środki z budżetu gminy osobno wydatkowane na inwestycje i remonty w placówkach oświatowych. W latach 2004 i 2005 Gmina Pisz przeprowadziła w Gminazjum nr 1 termomodernizację budynku o wartości 485.618,45 zł.
Roczne wydatki na oświatę stanowią niemal 40% całego budżetu gminy.
Data powstania: czwartek, 17 lis 2005 10:21
Data opublikowania: czwartek, 17 lis 2005 11:53
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 lis 2006 13:17
Opublikował(a): Monika Cwalińska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2469 razy