BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi na pytania zadane przez red. Marka Truszkowskiego na łamach Gazety Olsztyńskiej

Nieopublikowane w Gazecie Olsztyńskiej i Gazecie Piskiej
W związku z pytaniami postawionymi przez red. Marka Truszkowskiego, Urząd Miejski w Piszu pragnie udzielić na nie odpowiedzi.

Pytanie 1. Gazety Olsztyńskiej brzmi:
„1. Czy konieczne było podjęcie tak drastycznych środków i metod do wysiedlania Romów?”
Odpowiedź Urzędu Miejskiego:
Środków podjętych przez Urząd Miejski nie można nazwać drastycznymi. Celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa rodzinom romskim, Urząd Miejski poprosił Komendę Powiatową Policji w Piszu o przydzielenie na czas działania funkcjonariuszy policji. Podkreślić należy, iż w żadnym momencie nie użyto siły. Wezwano także ambulans, aby zapewnić opiekę medyczną wysiedlanej rodzinie. Dzieci zostały przewiezione samochodem do ogrzanego lokalu, którego standard jest wyższy, aniżeli standard lokalu przy ul. PCK 2. Wobec powyższego Urząd Miejski zapewnił pełną opiekę rodzinie Romów podczas przeprowadzania jej do przydzielonego lokalu mieszkalnego.
Do rozbiórki budynku przy ul. PCK 2 przystąpiono po przeniesieniu wszystkich rodzin romski do lokali mieszkalnych. Dwie rodziny przeniosły się do mieszkań w Szerokim Borze Piskim przed dniem 25.11.2005.


Pytanie 2. Gazety Olsztyńskiej brzmi:
„2. Czy to prawda, że w momencie zburzenia w budynku zameldowanych w nim było 37 osób?”

Odpowiedź Urzędu Miejskiego:
Nie, nie jest to prawdą. Było zameldowanych 38 osób. Zamieszkiwało natomiast 18 osób.
Reszta nie dopełniła obowiązku meldunkowego wynikającego z Ustawy z dnia 10.04.1974 (Dz. U. 2001 Nr 87, poz.690 z pózn. zm.) o ewidencji ludności i dowodach osobistych z późn. zm.


Pytanie 3. Gazety Olsztyńskiej brzmi:
„3. Czy Urząd Miejski zapewnił lokale zastępcze wszystkim Romom ze zburzonego budynku?”

Odpowiedź Urzędu Miejskiego:
Wszystkim mieszkańcom, mającym tytuł prawny do lokali, zapewniono lokale mieszkalne.

Ponadto, Burmistrz Pisza pragnie zapewnić czytelników, iż nie odmówił Gazecie Piskiej udzielenia informacji. Faktem jest, iż nie udzielił informacji telefonicznie. Prosił jednak, do czego ma prawo, o przesłanie pytań na piśmie. Do dnia dzisiejszego takie pytania do Urzędu Miejskiego nie wpłynęły.
Data powstania: czwartek, 17 lis 2005 09:58
Data opublikowania: czwartek, 17 lis 2005 11:52
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 lis 2006 13:16
Opublikował(a): Monika Cwalińska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2490 razy