BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2004r. Nr 261 ,poz.2603 z późn. zm./

- Położenie nieruchomości - Jagodne , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
na cele rolne /R-VI-5.163m2 /
- Numer działki - 18/7
- Powierzchnia działki - 5.163m2,
- Numer KW - 14179
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 104,-zł /brutto/,


1.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do dnia 31.12.2007r.
w drodze bezprzetargowej.
2.Wydzierżawiana nieruchomość położona jest w obszarze gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego . Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania - teren projektowanej obwodnicy
północno-wschodniej dla miasta Pisz. .
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego
roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 02020006 0277
w PKO BP S.A. O)Pisz .
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek ,
poczynając od 1 stycznia roku następnego.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
11 listopada 2005r. do dnia 01 grudnia 2005r.
Data powstania: środa, 16 lis 2005 07:37
Data opublikowania: środa, 16 lis 2005 10:24
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 gru 2005 08:06
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1605 razy