BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

- Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Warszawska,
- Numer działki-część 503/27,
- Numer KW-13304,
- Powierzchnia nieruchomości-18 m2,
- Opis nieruchomości-tereny z przeznaczeniem na wybudowanie pomieszczenia gospodarczego,
- Roczna wysokość czynszu- 5,-zł/1m2 oraz 22% podatku VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej.
2.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem położona jest w obszarze gdzie brak jest planu miejscowego, według ustaleń studium jest to teren zabudowy wielorodzinnej z obiektami usługowymi i zespołem garażowym.
3.Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz.
Czynsz za 2005 rok, należy wpłacić na w/w konto do 31 grudnia 2005 r.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 28 października 2005 roku do dnia 18 listopada 2005 roku.
Data powstania: czwartek, 3 lis 2005 13:50
Data opublikowania: czwartek, 3 lis 2005 16:08
Data przejścia do archiwum: niedziela, 20 lis 2005 21:28
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1819 razy