BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

II Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE II SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16 MAJA 2024 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Informacja Burmistrza Pisza.

 4. Zapytania i wnioski sołtysów.

 5. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Piszu.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Piszu.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Spraw Rodziny Rady Miejskiej w Piszu.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Spraw Rodziny Rady Miejskiej w Piszu.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Wsi i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Piszu.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji do Spraw Wsi i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Piszu.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Piszu.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Piszu.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Piszu.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji do Spraw Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Piszu.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Pisz do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Burmistrzowi Pisza.

 22. Wolne wnioski i informacje.

 23. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                                                                             Przewodniczący Rady   

                                                                                                                                                  Sebastian Zuzga

Data powstania: poniedziałek, 13 maj 2024 15:28
Data opublikowania: poniedziałek, 13 maj 2024 15:32
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 188 razy