BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

LXXIII Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE LXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23 LUTEGO 2024 ROKU O GODZINIE 12:00  W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LXXII/2024 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
 4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2023 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu za 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2024-2027.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2024.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w Gminie Pisz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie miasta Pisz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Pisz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Pisza.
 19. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                                                                      Edmund Lipnicki

Data powstania: piątek, 16 lut 2024 13:31
Data opublikowania: piątek, 16 lut 2024 13:35
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 131 razy