BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

LXXII Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE LXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 STYCZNIA 2024 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LXX/2023 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
 4. Przyjęcie protokołu Nr LXXI/2024 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 6. Zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2024-2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2024 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Piskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika „Dziecka Utraconego”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu na rok 2024.
 16. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu za 2023 rok.
 17. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady

Edmund Lipnicki

 
   

 

Data powstania: wtorek, 23 sty 2024 08:55
Data opublikowania: wtorek, 23 sty 2024 08:58
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 157 razy