BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do oddania w użyczenie

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do oddania w użyczenie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2023 r.                poz. 344 z późn. zm./,

Położenie nieruchomości – Pisz 2,
Numery działek – 188/12, 187/16,
Numer KW – OL1P/00012877/9,
Powierzchnia nieruchomości – 4574 m²,
Opis nieruchomości – działka niezabudowana, przeznaczona do użytkowania na cele związane z działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu,                                                           
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do oddania w użyczenie na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi tereny usług sportu. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.  
3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 21.09.2023 r. do dnia 12.10.2023 r.

 

Data powstania: czwartek, 21 wrz 2023 07:58
Data opublikowania: czwartek, 21 wrz 2023 08:32
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 paź 2023 07:36
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 104 razy