BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do oddania w użyczenie

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do oddania w użyczenie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2023 r.                poz. 344 z późn. zm./,

Położenie nieruchomości – Pisz 1,
Numer działki – 28/11,
Numer KW – OL1P/00013027/3,
Powierzchnia nieruchomości – 17558 m²,
Opis nieruchomości – działka niezabudowana, przeznaczona do użytkowania na cele związane z działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu,                                                           
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do oddania w użyczenie na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/240/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Pisza, pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę miejską, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 87, poz. 1448 z dnia 25 czerwca 2009 r.) położona jest na obszarze oznaczonym symbolami: C-41KS-tereny parkingów, C-17US             i C-18US- tereny sportu i rekreacji, C-56KX-tereny ciągów pieszo-jezdnych.  
3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 21.09.2023 r. do dnia 12.10.2023 r.

 

 

Data powstania: czwartek, 21 wrz 2023 07:56
Data opublikowania: czwartek, 21 wrz 2023 08:32
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 paź 2023 07:36
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 167 razy