BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja

INFORMUJE, ŻE XXXV-ta SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 31 MAJA 2005 ROKU / WTOREK / O GODZINIE 10- tej W SALI NR 15 W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU z następującym porządkiem obrad / zgodnie z wnioskiem Burmistrza Pisza z dnia 25 maja 2005r. / :
1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
3.Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie
międzysesyjnym.
4.Zapytania i wnioski sołtysów.
5.Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
6.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie włączenia do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz zespołu handlowo-usługowego, zlokalizowanego w Piszu, przy ul. 1 Maja.
7.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Warmińsko – Mazurskim w sprawie współdziałania w zakresie przygotowania narzędzi informatycznych i niezbędnej infrastruktury technicznej do świadczenia przez Urząd Miejski w Piszu usług publicznych drogą elektroniczną w ramach projektu pn. „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” zaplanowanego do wykonania ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.5. - Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego.
8.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
9.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12.Wolne wnioski i informacje.
13.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Data powstania: środa, 25 maj 2005 14:37
Data opublikowania: środa, 25 maj 2005 15:10
Data przejścia do archiwum: środa, 1 cze 2005 12:04
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Jarosław Andrzej Turski
Artykuł był czytany: 1926 razy