BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Pisz, dnia 24-05-2005 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późniejszymi zmianami /

1) Położenie nieruchomości - Karwik , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
jako działka siedliskowa
- Numer działki - 17/4
- Powierzchnia działki - 2.000m2
- Numer KW - 13709
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 200,-zł + 22% VAT


1.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 31.12.2007r.
w drodze bezprzetargowej
2. Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego .Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania - teren istniejącej zabudowy zagrodowej .
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia
30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu
Nr 54-1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O)Pisz .
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych
odpowiednim zarządzeniem burmistrza, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
25 maja 2005r. do dnia 14 czerwca 2005r.
Data powstania: wtorek, 24 maj 2005 12:46
Data opublikowania: środa, 25 maj 2005 08:00
Data przejścia do archiwum: środa, 15 cze 2005 07:18
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Jarosław Andrzej Turski
Artykuł był czytany: 1813 razy