BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, Wąglicka,
-Numery działek – część 162 i 148/33,
-Numer KW – 13026,
-Powierzchnia nieruchomości – 14.999 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na użytkowanie rolne,
-Wysokość czynszu za cały okres dzierżawy – 300 zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej do dnia 31 grudnia 2005 r.
2.W/w nieruchomość według ustaleń studium stanowi teren zmeliryzowanych użytków rolnych, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2005 roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 20 maja 2005 r. do dnia 10 czerwca 2005 r.
Data powstania: poniedziałek, 23 maj 2005 10:57
Data opublikowania: poniedziałek, 23 maj 2005 15:11
Data przejścia do archiwum: sobota, 11 cze 2005 09:05
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Jarosław Andrzej Turski
Artykuł był czytany: 1675 razy