BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WykazW Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2004r. Nr 261 ,poz.2603 z późn. zm./

- Położenie nieruchomości - Borki , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - działka gruntu o powierzchni 225m2
przeznaczona do użytkowania
na poprawę warunków zagospodarowania działki
siedliskowej nr 1/16

- Numer działki - /część / 1/26
- Powierzchnia działki - 225m2
- Numer KW - 14176
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego -100,-zł + 22% VAT

1.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres
do 31-12-2007r. w drodze bezprzetargowej.
2. Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego .W studium - teren drogi gminnej .
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września
każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu
Nr 54-1020 4753-0000 -0202-0006-0277 w PKO BP S.A. O)Pisz lub w kasie tut.
Urzędu.
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych
odpowiednim zarządzeniem burmistrza, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
13 maja 2005r. do dnia 02 czerwca 2005r.
Data powstania: czwartek, 12 maj 2005 11:34
Data opublikowania: piątek, 13 maj 2005 09:28
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 cze 2005 12:41
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Jarosław Andrzej Turski
Artykuł był czytany: 1642 razy