BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Pisz, dnia 10-05-2005r

ZPN-7331/II/25/05

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./ oraz art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, że dnia 05-05-2005r wpłynął wniosek
Gminy Pisz
ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 Pisz

dotyczący:
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:
- remoncie ulicy osiedlowej, obejmującym naprawę nawierzchni drogowej
- budowie kanalizacji deszczowej w pasie drogowym
- budowie kablowej linii oświetleniowej
na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 503/27, położonej w Piszu, przy ul. Warszawskiej.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 61.
Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

A.Kapelańska
Data powstania: środa, 11 maj 2005 14:05
Data opublikowania: czwartek, 12 maj 2005 06:58
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 cze 2005 11:07
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Jarosław Andrzej Turski
Artykuł był czytany: 1701 razy