BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
stanowiąaj własność Gminy Pisz, przeznaczona do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gałczyńskiego,
-Numer działki – część 431/43,
-Numer KW – 12764,
-Powierzchnia nieruchomości - 100 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia na prowadzenie działalności gospodarczej,
-Wysokość czynszu za cały okres dzierżawy– 60,00 zł. oraz 22 % podatku VAT .

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej do dnia 30 września 2005 r.
2.W/w nieruchomość według ustaleń studium stanowi teren zieleni nieuporządkowanej i ogródki, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 czerwca 2005 r. na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 6 maja 2005 r. do dnia 27 maja 2005 r.
Data powstania: wtorek, 10 maj 2005 13:00
Data opublikowania: środa, 11 maj 2005 07:02
Data przejścia do archiwum: niedziela, 29 maj 2005 20:43
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Jarosław Andrzej Turski
Artykuł był czytany: 1783 razy