BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Została wydana decyzja nr 6/05 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
w dniu 05-05-2005 r. na wniosek:

Gminy Pisz
Ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 Pisz

Została wydana decyzja nr 6/05 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej teren położony w Piszu / ul. Kowieńska/ na działce o nr 1393, dla inwestycji, polegającej , na budowie ul. Kowieńskiej wraz z kanalizacja deszczową.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5. w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 61.

Data powstania: wtorek, 10 maj 2005 09:48
Data opublikowania: środa, 11 maj 2005 06:57
Data przejścia do archiwum: środa, 18 maj 2005 07:00
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Jarosław Andrzej Turski
Artykuł był czytany: 1830 razy