BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (Szczechy Małe, cz. dz. nr 14/79)

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r.  poz. 344)


Położenie nieruchomości – Szczechy Małe, gmina Pisz,
Numer działki –  cz. 14/79,
Numer KW – OL1P/00019638/1,
Powierzchnia nieruchomości –  10000 m²,
Opis nieruchomości – teren  użytkowany na cele rolne,
Roczna wysokość czynszu – 600 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomości zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Położone są na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 26 maja 2023 r. do dnia 16 czerwca 2023 r.


 

Data powstania: piątek, 26 maj 2023 10:14
Data opublikowania: piątek, 26 maj 2023 11:39
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 223 razy