BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Pisz, dnia 04-05-2005r
ZPN-7331/II/24/05


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./ oraz art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, że dnia 28-04-2005r wpłynął wniosek
Pana Jerzego Truszczyńskiego
Elfeko SA
Ul. Hutnicza 20 A
81-061 Gdynia

Działającego z upoważnienia:
Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa

dotyczący:
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 24580 Pisz, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 82, położonej w Piszu, przy ul. Orzyskiej.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 61.
Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

A.Kapelańska





Data powstania: czwartek, 5 maj 2005 14:57
Data opublikowania: piątek, 6 maj 2005 11:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 maj 2005 09:23
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Jarosław Andrzej Turski
Artykuł był czytany: 1854 razy