BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
stanowiąca własność Gminy Pisz, przeznaczona do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Orla,
-Numer działki – część 1602/1,
-Numer KW – 13023,
-Powierzchnia nieruchomości - 650 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek,
-Wysokość czynszu za cały okres dzierżawy– 130 zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej do dnia 31 grudnia 2005 r.
2.W/w nieruchomość według ustaleń studium stanowi teren obwodnicy północnej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2005 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 29 kwietnia 2005 r. do dnia 20 maja 2005 r.
Data powstania: środa, 4 maj 2005 08:45
Data opublikowania: czwartek, 5 maj 2005 09:03
Data przejścia do archiwum: sobota, 21 maj 2005 17:04
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Jarosław Andrzej Turski
Artykuł był czytany: 1739 razy