BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do oddania w najem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
1.Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Parkowa 9;
2.Opis nieruchomości: lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 32,5 m² oraz przynależnych pomieszczeń gospodarczych – magazynów o powierzchni użytkowej 265.8 m², składający się z biura, wc, korytarza, pomieszczenia socjalnego, 3 pomieszczeń magazynowych usytuowany
w budynku parterowym położonym w Piszu przy ul. Parkowej 9;
3.Przeznaczenie nieruchomości: nieruchomość przeznaczona jest do wynajmu na okres 3 lat na cele prowadzenia skupu surowców wtórnych;
4.Wysokość opłat z tytułu najmu: stawka czynszu za lokal użytkowy wynosi 3,00zł (bez podatku VAT)za 1m² powierzchni użytkowej miesięcznie, stawka czynszu za pomieszczenia gospodarcze -
magazyny wynosi 0,60zł (bez podatku VAT) za 1 m² powierzchni użytkowej miesięcznie;
5.Termin wnoszenia opłat: czynsz najmu o którym mowa w punkcie 4 płatny jest z góry do dnia 15 każdego miesiąca;
6.Zasady aktualizacji opłat: ustalony czynsz najmu będzie corocznie waloryzowany wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni;
7.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 29.04.2005r. do
20.05.2005r.
Data powstania: piątek, 29 kwi 2005 08:16
Data opublikowania: piątek, 29 kwi 2005 15:22
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 maj 2005 08:01
Opublikował(a): Wanda Sikorska
Zaakceptował(a): Jarosław Andrzej Turski
Artykuł był czytany: 1676 razy