BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz
W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późniejszymi zmianami /

- Położenie nieruchomości - Szczechy Wielkie , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
z przeznaczeniem na cele rolne
- Numer działki - 52/3
- Powierzchnia działki - 3.700m2
- Numer KW - 13734
- Wysokość czynszu dzierżawnego za okres dzierżawy (brutto) - 50,-zł .

1.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 31.12.2005r.
w drodze bezprzetargowej
2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
części wsi Szczechy Wielkie zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII/252/04
Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2004r. w/w nieruchomość
przeznaczona jest w części na cele projektowanego rzemiosła
produkcyjno-usługowego bez funkcji mieszkalnej , w części pod drogę publiczną.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do dnia
30 września 2005 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu
Nr 54-1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O)Pisz .
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
29 kwietnia 2005r. do dnia 19 maja 2005r.
Data powstania: czwartek, 28 kwi 2005 15:07
Data opublikowania: czwartek, 28 kwi 2005 15:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 maj 2005 07:29
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Jarosław Andrzej Turski
Artykuł był czytany: 1731 razy