BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wzkaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
stanowiąca własność Gminy Pisz, przeznaczona do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wojska Polskiego,
-Numery działek – część 399/6,
-Numer KW – 12303,
-Powierzchnia nieruchomości - 42 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek,
-Wysokość czynszu za cały okres dzierżawy– 30 zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej do dnia 31 grudnia 2005 r.
2.W/w nieruchomość według ustaleń studium stanowi obszar zabudowy wielorodzinnej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2005 r. na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 26 kwietnia 2005 r. do dnia 17 maja 2005 r.
Data powstania: czwartek, 28 kwi 2005 12:21
Data opublikowania: czwartek, 28 kwi 2005 15:59
Data przejścia do archiwum: środa, 18 maj 2005 07:00
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Jarosław Andrzej Turski
Artykuł był czytany: 1730 razy