BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Pisz, dnia 26-04-2005r
ZPN-7331/II/18/05

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm/ oraz art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, że dnia 06-04-2005r wpłynął wniosek :
Firmy „Elektro - Service”
Józef Błudnicki
ul. Daszyńskiego 28G
11-500 Giżycko

Dotyczący :
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie napowietrznej linii kablowej nN 0,4 kV na działkach o numerach geodezyjnych 226/6, 226/2, 226/3, 226/4, położonych w obrębie wsi Zdory, gm. Pisz.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. Nr 61.
Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

A.Kapelańska
Data powstania: środa, 27 kwi 2005 12:47
Data opublikowania: środa, 27 kwi 2005 15:03
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 maj 2005 08:02
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1992 razy