BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy wraz z bazami turystycznymi
Pisz,dnia 25.04.2005r.

ZPN.341-6/9/05

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU
POSTĘPOWANIA
na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy wraz z bazami turystycznymi / stanice wodne, pola namiotowe i biwakowe, pensjonaty, miejsca przystankowe / oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w części objętej projektem doliny rzeki Pisy.

Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 07.04.2005r., w przedmiocie zamówienia : na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy wraz z bazami turystycznymi / stanice wodne, pola namiotowe i biwakowe, pensjonaty, miejsca przystankowe / oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w części objętej projektem doliny rzeki Pisy, w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93. ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Data powstania: wtorek, 26 kwi 2005 10:06
Data opublikowania: wtorek, 26 kwi 2005 14:15
Data przejścia do archiwum: środa, 18 maj 2005 09:12
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1700 razy