BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (Pisz, ul. Orzyska)


W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm.)

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Orzyska
Numer działki –  cz. 37/10,
Numer KW – OL1P/ 00013019/4,
Powierzchnia nieruchomości –  393 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do wydzierżawienia na cele hodowli gołębi pocztowych,
Roczna  wysokość czynszu – 326,00 zł + 23% podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/568/23 Rady Miejskiej w Piszu z dnia  31 stycznia 2023 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz,  stanowiącej własność Gminy Pisz, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 6 lutego 2023 r.  do dnia 27 lutego 2023 r.

Data powstania: piątek, 3 lut 2023 13:02
Data opublikowania: wtorek, 7 lut 2023 11:57
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 217 razy