BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. St. Staszica,
-Numer działki-część 123,
-Numer KW-13027,
-Powierzchnie nieruchomości - 40 m2 - boks nr 1, 34 m2 - boks nr 30, 38 m2 - boks nr 44, 30 m2 - boks nr 20, 35 m2 - boks nr 17, 34 m2 - boks nr 4, 34 m2 - boks nr 35, 36 m2 - boks nr 40, 36 m2 - boks nr 54, 23 m2 - boks nr 37, 29 m2 - boks nr 46, 36 m2 - boks nr 42, 25 m2 - boks nr 3, 33 m2 - boks nr 10, 38 m2 - boks nr 25, 40 m2 - boks nr 41, 28 m2 - boks nr 48, 44 m2 - boks nr 2, 39 m2 - boks nr 7, 29 m2 - boks nr 49,
-Opis nieruchomości-tereny pod hangarami
-Wysokość czynszu za cały okres dzierżawy- 5 zł/m2 + 22% VAT.

1.Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia do 31.12.2005r. w drodze bezprzetargowej dla właścicieli usytuowanych na przedmiotowej działce hangarów.
2.Nieruchomości objęte niniejszym wykazem według ustaleń studium stanowią teren pod różne formy turystyki i położone są w obszarze gdzie brak jest planu miejscowego.
3.Czynsze za wydzierżawione nieruchomości należy uiścić w terminie do 30 września 2005r. na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 19 kwietnia 2005 roku do dnia 10 maja 2005 roku.

Data powstania: środa, 20 kwi 2005 07:28
Data opublikowania: środa, 20 kwi 2005 13:58
Data przejścia do archiwum: środa, 11 maj 2005 06:55
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1695 razy