BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego
Pisz, dn. 14.04.2005r
ZPN-7331/II/59/04/05

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
zawiadamiam
że w dniu 13-04-2005 r. na wniosek:
Firmy „Elektryk”
ul. Sienkiewicza 9A
11-500 Giżycko

została wydana decyzja nr 59/04/05 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej:
budowy napowietrznej linii energetycznej nN 0,4 kV na działkach o numerach geodezyjnych 61, 47, 52, 53 położonych w obrębie wsi Jeglin, gm. Pisz, zasilającej w energię elektryczną działkę o numerze geodezyjnym 64/1, w obrębie wsi Jeglin, gm. Pisz.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5. w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 61.

A.Kapelańska

Data powstania: czwartek, 14 kwi 2005 10:39
Data opublikowania: czwartek, 14 kwi 2005 11:45
Data przejścia do archiwum: środa, 27 kwi 2005 15:04
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1747 razy